Studievoortgangsoverzicht

Cijferregistratie
Tentamenresultaten en beoordelingen worden door docenten, onderwijsverzorgende afdelingen en het Onderwijs Service Centrum geregistreerd in OSIRIS.
              
Studievoortgangoverzicht
Gebruik voor een volledig overzicht altijd het studievoortgangsoverzicht (SVO) op OSIRIS Student.
Uitsluitend dit overzicht toont het examenprogramma conform de Onderwijs en Examenregeling (OER) met de daarbij behorende (compensatie)regelingen en de nog te behalen examenonderdelen.

Je kunt hier ook zelf je studievoortgangsoverzicht downloaden. Heb je een Engelstalig SVO nodig? Dan kun je je taalinstelling in Osiris Student (tijdelijk) op Engels zetten.

Zelf controleren
Controleer regelmatig je studievoortgangoverzicht. Trek direct aan de bel als er iets ontbreekt. Dat kan zijn omdat een docent het resultaat nog niet heeft verwerkt of doorgegeven, er tentamenboetes openstaan of omdat resultaten zijn verlopen.

Meld onjuistheden
Denk je dat je programma of behaalde resultaten niet goed in OSIRIS worden weergegeven, meld dit dan meteen bij het OSC. Wacht niet met het doorgegeven van onjuistheden tot het einde van het studiejaar. Je loop dan het risico dat docenten met vakantie zijn waardoor je doorstroom in gevaar komt.

Concept- en definitief resultaat
Conceptresultaten worden niet weergegeven op het SVO. Alleen definitieve resultaten vind je hierop terug.  

Compensatie pas in augustus
Eventuele compensatie op basis van de OER kan niet eerder dan half augustus worden verwerkt, nadat alle definitieve (her)tentamencijfers in OSIRIS zijn geregistreerd. Meer informatie staat in de kennisitems; Doorstroom en studievoortgang en Compensatieregels bachelor + rekentool.

Wijzigingen examenprogramma
Indien je langer dan nominaal over de studie doet of er tussenuit bent geweest, kan je examenprogramma individuele aanpassingen behoeven. Dit als gevolg van tussentijdse wijzigingen in het curriculum. Het OSC voert deze wijzigingen jaarlijks in op basis van de OER.

Geldigheid
Behaalde resultaten blijven, conform de OER, vijf jaar geldig. Voor het verlengen van deze geldigheid dien je contact op te nemen met de Examencommissie.