Masteronderzoek


Aanvraagtermijn en goedkeuring

Het masteronderzoek kies je in een medische discipline en regel je zelf met een ontvangende afdeling. Daarnaast is te allen tijde vooraf goedkeuring nodig van de centraal coördinator masteronderzoek. Tenminste 4 weken voor de gewenste start (binnen- of buitenland), moet je hiertoe via OSIRIS Zaak een verzoek tot goedkeuring indienen. Een selectie van mogelijke onderwerpen vind je op Canvas onder het kopje 'Database met onderwerpen'.

Positie binnen het onderwijsprogramma

Het masteronderzoek kun je plannen aan het begin of aan het einde van het masterprogramma. Ook is een combinatie mogelijk met je keuze- en/of oudste coschappen. Zie voor aanvullende informatie de OER Erasmusarts 2021 en het kennisitem; Keuze- en oudste coschappen.

Verplicht voorbereidend onderwijs

Voordat je met het onderzoek mag starten, moet je het blok Methoden van Onderzoek (MVO) gevolgd hebben en deelgenomen aan de bijbehorende bloktoets. Alle voorwaarden staan in de OER Erasmusarts 2020. Meer informatie over dit onderwijsblok lees je in het kennisitem; Methoden van onderzoek.

Regelen van het masteronderzoek
Aansluitend aan het blok MVO regel je een masteronderzoek. Op de overzichtspagina Zaken van Canvas vind je de handleiding voor het starten van je masteronderzoek in OSIRIS Zaak. Lees voor alle voorwaarden omtrent MVO en het masteronderzoek de OER Erasmusarts 2021. Kijk voor algemene informatie over het Masteronderzoek ook op de website van de EUR.

Procedure masteronderzoek

*Let op! Voor studenten die voor 1 september 2020  het vervroegde onderwijs van MVO tijdens de corona-periode hebben gevolgd, is deze koppeling van 3 maanden losgelaten.

Osiris Zaak
Heb je een zaak ingediend en is deze nog niet verwerkt in Osiris, maar wil je bijvoorbeeld nog iets aanpassen zoals een e-mailadres van een begeleider of de periode? Je kunt dan een e-mail sturen naar het OSC.

Heb je problemen met het aanvragen van een zaak door bijvoorbeeld technische problemen? Stuur in dat geval een print screen van wat er misgaat naar het OSC, zodat we gericht kunnen helpen. 

Krijgt je begeleider de link naar de zaak niet, of lukt het niet om de zaak te accorderen? Maak in dat geval geen nieuwe zaak aan. Neem contact op met het OSC, zodat wij de zaak alsnog kunnen doorzetten of kunnen helpen bij het accorderen. 

Let op! Het is aan jou om het proces van je aanvraag goed in de gaten te houden en op momenten dat het proces geen doorgang vindt hier actie op te ondernemen. Als je zonder toestemming begint aan je masteronderzoek is dat onder eigen verantwoording.

HIX
In je Osiris Zaak aanvraag kun je aangeven dat je HIX rechten nodig hebt voor je Masteronderzoek. Het OSC geeft de periode en de afdeling waarvoor je autorisatie nodig hebt door aan de afdeling HIX.

Ga je voor het eerst met HiX werken? Dan krijg je via je EMC account een uitnodiging om een HIX e-learning te doen. Je dient deze e-learning te voltooien alvorens je autorisatie definitief gemaakt kan worden. Heb je deze e-learning niet op je EMC account ontvangen? Stuur dan een mail naar hix.training@erasmusmc.nl.

Kijk voor meer informatie over HiX in het STiP item HiX of Erasmus MC pas coassistenten

Buitenland
Het is mogelijk* je masteronderzoek in het buitenland te doen. Hiervoor dien je een verzoek in via OSIRIS Zaak. Er zijn verschillende uitwisselingsprogramma’s mogelijk. Wil je advies over je onderzoek in het buitenland of heb je een buitenlands formulier wat moet worden ondertekend? De contactgegevens vind je hier. Alle (aanvraag)formulieren omtrent studeren in het buitenland vind je op SIN-Online op het channel; Internationalisering.

*Let op! De mogelijkheid verschilt per kleurcode van het land.

Voor landen met kleurcode groen of geel:  
Je moet op de hoogte zijn dat de Nederlandse overheid op ieder moment de kleurcode van het land van je bestemming kan wijzigen en dit mogelijk gevolgen heeft voor het al dan niet doorgaan van je buitenlandstage. Je aanvaard in dit geval de risico’s hiervan, inclusief eventuele studievertraging die je hierdoor kunt oplopen. 

Voor landen met kleurcode oranje:
Je dient voorafgaande aan het indienen van je aanvraag contact op te nemen met student.exchange@erasmusmc.nl om officieel toestemming te krijgen om je coschap of onderzoek in een land met kleurcode oranje te volgen.

Meer informatie over studie/stage in het buiteland vind je in het STiP item Studie/stage in het buiteland.

Reiskosten en huisvesting
Voor het masteronderzoek is er geen reiskostenregeling of huisvesting beschikbaar.

Stoppen met het MOZ
Indien je stopt met je Masteronderzoek, dien je dit formeel aan het OSC en de centraal coördinator (masteronderzoek@erasmusmc.nl) door te geven. Zet hierbij je begeleider(s) in cc en vermeldt de datum waarop je stopt.

Beoordeling
Om je masteronderzoek af te ronden dien je het; Masteronderzoek – Eindbeoordelingsformulier inclusief het beoordelingsformulier onderzoeksverslag en het verslag, zo spoedig mogelijk na de afgesproken termijn, maar uiterlijk bij aanvang van het onderwijs voorafgaand aan de serie A coschappen, volledig ingevuld (in pdf) te uploaden via OSIRIS Zaak, te benaderen via OSIRIS.

Het is belangrijk dat je begeleider en periode op je beoordelingsformulier conform is aan de informatie in je aanvraag. Hiermee voorkom je dat je beoordeling wordt teruggestuurd ter correctie. Is in de tijd tussen je aanvraag en beoordeling je begeleider of periode van je masteronderzoek gewijzigd? Of is je beoordeling door iemand anders dan je vaste begeleider gedaan? Stuur in dat geval een mail naar het OSC met je begeleider(s) in de cc:

Vrijstelling
Wanneer je een Research Master doet binnen het Erasmus MC, kun je een verzoek tot vrijstelling doen. Lees voor alle voorwaarden de OER Erasmusarts 2021

Contact
Heb je nog inhoudelijke vragen over het masteronderzoek? Dan kun je bij de centraal coördinator masteronderzoek terecht via masteronderzoek@erasmusmc.nl.