Afstudeervoorwaarden masterdiploma

Controle voor afstuderen
Wanneer je gaat afstuderen is het zeer belangrijk dat je ruim op tijd controleert of alle studieresultaten staan vermeld op je studievoortgangsoverzicht (SVO). In dit item wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen voor zowel de eerste (oude) als de nieuwe master. Mis je resultaten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het betreffende onderwijs. Meer informatie over deadlines en verwerken van resultaten vind je in het kennisitem; Masterdiploma en -uitreiking.

Eerste master of nieuwe master?
Voordat je kunt controleren of je aan de voorwaarden voldoet voor afstuderen dien je te weten of jouw examenprogramma van de eerste (oude) master is of van de nieuwe master. Je examenprogramma kun je terugvinden op de eerste pagina van je SVO. Staat er op jouw SVO examenprogramma GENMA2011 of ouder? Dan zit je in de eerste master. Staat er examenprogramma GENMA2017? Dan zit je in de nieuwe master.

Verlopen resultaten
Een * achter een resultaat op je SVO betekent een verlopen resultaat. Dien in dat geval direct een schriftelijk verzoek tot verlenging in bij de examencommissie. Kijk voor meer informatie in het item; examencommissie

Cum laude
Wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet is het mogelijk cum laude af te studeren. Deze voorwaarden vind je in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en in het item; examencommissie.

175 of 179 studiepunten + VD portfolio
Nadat je het laatste resultaat hebt ingeleverd en dit is verwerkt, dien je voor de eerste (oude) master 175 EC en voor de nieuwe master 179 EC voor het basisprogramma te hebben behaald. Je kunt dit al vooraf uitrekenen door de studiepunten die je nog moet behalen op te tellen bij het aantal punten vermeld op je SVO onder het kopje; 'EC-punten' (1e pagina). Je dient dan op 175 (eerste master) of 179 (nieuwe master) studiepunten uit te komen. In onderstaand voorbeeld dient de student van de eerste (oude) master nog een eindbeoordeling voor een oudste coschap (12 weken) in te leveren. Op het SVO kun je terugvinden dat dit 17 studiepunten oplevert. 158 + 17 = 175. Deze student kan dus in OSIRIS Zaak bij het indienen van zijn beoordelingsformulier van het oudste coschap aangeven dat dit het laatste resultaat is. Hiermee wordt het afstuderen automatisch opgestart. Als je nog studiepunten mist dien je eerst ervoor te zorgen dat deze zijn verwerkt op je SVO.Portfolio
Controleer naast de 175 (eerste master) of 179 (nieuwe master) studiepunten ook of je een VD hebt ontvangen voor het Portfolio. Deze is noodzakelijk voor het verwerken van de laatste studiepunten voor je afstuderen. Hieronder staat een voorbeeld van een student uit de eerste master.Examencommissie en CLBC
Voordat je kunt afstuderen wordt er gecontroleerd of er zaken lopen bij de Examencommissie (EC) of Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit (CLBP). Je kunt pas afstuderen wanneer er geen lopende zaken (meer) zijn. 

Longitudinale beoordeling professionaliteit
De laatste 5 studiepunten (eerste master) of het laatste studiepunt (nieuwe master) van de Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit (CLBP), worden vlak voor de diplomaregistratie verwerkt door het Onderwijs Service Centrum. Deze worden pas verwerkt nadat er een akkoord is van de CLBP én de Examencommissie (EC) voor jouw afstuderen. Je hoeft geen contact op te nemen voor het ontvangen van deze laatste punten. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet en er geen zaken lopen bij de EC en CLBP worden deze punten toegekend. Meer informatie over afstuderen en de uitreiking vind je in het kennisitem; Masterdiploma en -uitreiking.