Studievoortgangsoverzicht lezen

Studievoortgangsoverzicht openen
In OSIRIS open je in het tabblad; 'Voortgang, je studievoortgangsoverzicht (SVO)'. Vink voor een totaaloverzicht van behaalde en nog te volgen onderdelen, de opties aan zoals in onderstaand voorbeeld.
Let op: bij het tonen van het gewogen gemiddelde wordt niet het gemiddelde getoond dat gebruikt wordt voor het bepalen van eventuele compensatie. De optie op het SVO toont je totale gewogen gemiddelde, berekend over alle in het SVO geregistreerde toetsresultaten binnen je examenprogramma.

Behaalde studiepunten
Als je het SVO opent, staat op het voorblad onder ECTS-punten het aantal te behalen en het aantal behaalde studiepunten binnen je basisprogramma.Stap 1: Behaald resultaat en verplicht VO
Te volgen toetsen, (definitieve) toetsresultaten en informatie over toetsinschrijvingen vind je terug onder; 'Resultaten - Programma'. Deze categorie volgt direct na het programmaoverzicht. De registratie van jouw deelname aan verplicht vaardigheidsonderwijs (VO) vind je terug onder het kopje; 'Resultaten - Overig'. Dit zijn deelresultaten en vind je onderaan je SVO.

Let op: zorg dat je de optie 'Alle toetsresultaten afdrukken' en 'Nog te volgen onderwijs' afdrukken aan hebt gevinkt. Alleen dan krijg je een volledig resultatenoverzicht.Pas wanneer je aan álle VO’s binnen een thema/onderdeel hebt voldaan ontvang je een VD achter 'Beoordeling vaardigheidsonderwijs', onder het kopje; 'Resultaten - Programma', zie onderstaande afbeelding. Meer informatie over de registratie van verplicht VO vind je in het kennisitem; Verplicht onderwijs en presentie.Stap 2: Thema/onderdeel behaald
Wanneer je alle resultaten binnen een thema of onderdeel hebt behaald worden de studiepunten voor het betreffende thema toegekend. Je kunt dit gemakkelijk zien op je SVO. Wanneer een thema/onderdeel namelijk is behaald, verdwijnen de haakjes en worden de studiepunten vrijgegeven (zie onderstaande afbeeldingen). 

Let op: zorg ook hier dat je de optie 'Alle toetsresultaten afdrukken' en 'Nog te volgen onderwijs afdrukken' aan hebt gevinkt. Alleen dan krijg je een volledig overzicht.

Voorbeeld 1: onderdeel niet behaaldVoorbeeld 2:  onderdeel wel behaaldStaan er studiepunten tussen haakjes?
Dit betekent dat het onderdeel (nog) niet is voldaan. Indien compensatie van toepassing is, wordt dit onder de condities uit de OER pas aan het einde van het studiejaar, in augustus, beoordeeld en verwerkt. 
                     
Stap 3: Examenonderdeel behaald
Wanneer je al het onderwijs binnen een examenonderdeel hebt behaald, verschijnt je resultaat voor het betreffende onderdeel (zie onderstaand voorbeeld). In dit geval bevat het examenonderdeel; 'Stoornissen in de reproductieve cyclus', twee thema’s welke uit vier resultaten bestaan (zie pijltjes).Stap 4: Examenprogramma voldaan
Wanneer je al het onderwijs binnen het examenprogramma van jouw studiejaar hebt behaald, ontvang je een voldaan. Dit kun je terugzien in het programmaoverzicht (zie onderstaand voorbeeld). In de Master wordt dit niet per jaar maar per domein/onderdeel toegekend.Overige resultaten
Er kunnen cursussen onder het kopje 'Overige Resultaten' staan. Dit zijn cursussen die niet in het aan jou gekoppelde examenprogramma zijn opgenomen. Vaak gaat het hier om zogeheten 'hulpcursussen' die helpen om de administratie in Osiris te borgen. Deze 'hulpcursussen' hebben geen invloed op het ontvangen van studiepunten. Bijvoorbeeld: GENVO-BA1A1

Deze cursussen worden in Osiris Student soms wel aangegeven als 'nog te volgen cursussen'. De makkelijkste manier om te controleren of je alle cursussen die je dient te behalen inderdaad betaald hebt is het aantal uitgekeerde studiepunten te controleren.

Controle voor afstuderen master
Meer informatie over het controleren van je SVO voor je afstuderen, vind je in het kennisitem; Afstudeervoorwaarden masterdiploma.