Verplicht onderwijs en presentie

Verplicht onderwijs
Vaardigheidsonderwijs (VO) volg je op basis van je onderwijsrooster met je eigen studiegroep. Zie ook het kennisitem; Onderwijs- en tentamenrooster en Studiegroepnummer bachelor of -master. Het is niet toegestaan om op een ander tijdstip aan een college deel te nemen dan dat waarvoor je bent ingeroosterd. In de themaboeken, syllabi en de Onderwijs en Examenregeling (OER) vind je informatie over de verplichte onderwijsonderdelen. Klik hier voor de bereikbaarheid van de contactpersonen van het verplicht onderwijs.

Aanwezigheidsregistratie
Bij verplichte lessen is legitimatie nodig met de EUR collegekaart. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct (laten) registreren van je aanwezigheid. De registratie gaat via Academy Attendance. Zie voor meer informatie het kennisitem; EPASS, Scorion en Academy Attendance.

Extra informatie aanwezigheidsregistratie master geneeskunde
De opleiding heeft in overleg met de Examencommissie besloten het volgende uitgangspunt te hanteren: niet geregistreerd = niet aanwezig. De registratie van de docent is leidend. In het geval dat de situatie zich voordoet dat je als student als niet aanwezig staat geregistreerd en je je meldt bij de docent dat je wel degelijk aanwezig bent geweest, dan ligt de bewijslast bij jou en de weging ervan bij de docent. De docent beslist uiteindelijk of je op aanwezig wordt gezet of niet. Bij vragen over aanwezigheid dien je daarom contact op te nemen met de docent en niet met het OSC. Tot vijf werkdagen na het onderwijs kan de docent dit zelf aanpassen in Academy Attendance. De gegevens zijn dan nog niet verwerkt in Osiris. Als een wijziging buiten deze termijn plaatsvindt stelt de docent het OSC op de hoogte om ook Osiris aan te passen. Indien je niet tevreden bent over deze werkwijze willen wij je vragen dit eerst met de docent te bespreken. Mocht je er samen niet uitkomen kun je de ontevredenheid neerleggen bij de Examencommissie.

Verhinderd of ruilen
Als je bent verhinderd bij (verplicht) onderwijs hoef je je niet af te melden bij het OSC. Bij het missen van verplicht onderwijs gelden de regels zoals gesteld door de verantwoordelijke docent en/of afdeling. Voor vragen over deze regels kun je de docent en/of afdeling benaderen. Bij sommige VO’s mag je ruilen met een medestudent zodat je het onderwijs op een ander tijdstip kunt volgen. Bij lijnonderwijs is dit nooit toegestaan vanwege je vaste docent/groepskoppeling. Zie ook de syllabi en themaboeken en raadpleeg de OER.

Procedures bij ruilen of inhalen
Voor de verplichte VO’s van het themaonderwijs staan de contactpersonen en procedures rondom ruilen en inhalen in OSIRIS. Klik op het tabblad; ‘Onderwijs’ en typ achter Cursuscode/naam de cursuscode. In het tabblad; ‘Cursus informatie’ zijn de regels omtrent afmelden, ruilen en inhalen te vinden. Lukt het niet om de cursusinformatie te vinden? In het kennisitem; OSIRIS lees je hoe je een code kunt opzoeken. Wanneer je, volgens de zojuist genoemde regels, hebt geruild is dit geen probleem voor de registratie in Academy Attendance.

Overzicht nog te behalen onderwijs
Op je studievoortgangsoverzicht (SVO) vind je onder; ‘Resultaten - overig’ aan welk verplicht onderwijs je hebt voldaan (VD) en nog niet voldaan (NVD). Wanneer ‘Resultaten – overig’ niet zichtbaar is op jouw SVO dien je ’Nog te volgen onderwijs afdrukken’ aan te vinken in OSIRIS voordat je het SVO opent. Meer informatie over het openen en lezen van jouw SVO vind je in het kennisitem; Studievoortgangsoverzicht.

Geen resultaat of NVD
Staat er 2 weken na het VO onterecht nog geen resultaat of NVD (niet voldaan) op je SVO voor het onderwijs? Neem dan contact op met de betreffende docent. De docent is verantwoordelijk voor het registreren/doorgeven van jouw aanwezigheid. De gegevens van de docent kun je hier vinden.

Erasmuscode
Bij het volgen van het Geneeskundeonderwijs geldt een gedragscode, de Erasmuscode. De richtlijnen kun je hier terugvinden.

Niet verplicht onderwijs
De regels van het niet verplichte onderwijs zijn te vinden in de themaboeken op Canvas. Via het Canvasoverzicht kun je het betreffende onderwijs selecteren en kom je direct in de juiste Canvas-omgeving terecht.

Heb je geen resultaat of (onterecht) een NVD (niet voldaan) voor niet verplicht onderwijs terwijl je dit wel zou moeten hebben? In dat geval neem je contact op met de betreffende docent, deze is verantwoordelijk voor het registreren/doorgeven van jouw aanwezigheid.