CV-onderwijs

Aanwezigheidsregistratie
Bij verplichte lessen is legitimatie nodig met de EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam) collegekaart. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct (laten) registreren van je aanwezigheid. De registratie gaat via Academy Attendance. Zie voor meer informatie het kennisitem; EPASS, Scorion en Academy Attendance. Een uitzondering hierop is de registratie van de lessen klinisch redeneren (KR), deze gaat via Canvas.

Inhalen
Alle VO’s (vaardigheidsonderwijs) van de lijn consultvoering zijn verplicht. De regels t.a.v. inhaallessen, de gegevens van de contactpersonen en de procedures voor afmelden en aanmelden vind je in de studentenhandleiding op Canvas.

CV-onderwijs niet behaald?
Wanneer je niet álle onderdelen van het CV-onderwijs in hetzelfde collegejaar hebt behaald, vervallen de behaalde resultaten. Lees de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) voor de procedure. Zie STiP item Studiegroepnummer bachelor voor meer informatie over het studiegroepnummer.

Professioneel gedrag
Rondom en tijdens het onderwijs van de lijn consultvoering wordt professioneel gedrag van je verwacht. Dit wordt ook meegenomen in de beoordeling voor de lijn professionele ontwikkeling. Informatie hierover vind je in het algemene deel van de studentenhandleiding van de lijn consultvoering. Voor de KR-bijeenkomsten gelden nog een aantal aanvullende regels, zie hiervoor de leshandleiding van de KR-lessen op Canvas. Het resultaat voor Professioneel Gedrag wordt pas vrijgegeven na de integratietoets. 

Lessen en onderwijs
In de studentenhandleiding (op Canvas) en in de OER kun je lezen welke lessen binnen de lijn consultvoering vallen.

Medische technieken
Het CV-MT-onderwijs start in bachelorjaar 2. Om voorwaarden voor een veilige leeromgeving te creëren zijn er “Regels en richtlijnen m.b.t. patiëntgebonden vaardigheden” opgesteld in samenwerking met studenten en betrokkenen bij het onderwijs. Deze zijn een onderdeel van de OER. De tekst is ook terug te vinden in de CV-bijlagen op Canvas.

Mochten er vragen of zorgen zijn op dit gebied, dan zijn je eigen docent en de bij de MT-lessen aanwezige student-assistent de eerst aangewezenen om deze te bespreken.

Mocht het iets betreffen dat je niet met je eigen docent kunt/wilt bespreken, dan kun je contact opnemen met het aanspreekpunt voor het MT-onderwijs. Bij haar kun je terecht om de zorg of vraag aan te kaarten en te bespreken. Waar mogelijk wordt samen naar een oplossing gezocht. Dit gaat op basis van vertrouwelijkheid. De contactgegevens vind je in het algemene deel van de studentenhandleiding op Canvas.

Contact
Voor vragen over het:

Premaster
Premasters volgen in Ba-2 een deel van het CV-onderwijs en in Ba-3 al het CV-onderwijs. De premasters krijgen daarom alleen in Ba-3 een eindresultaat voor al het CV-onderwijs in het examenprogramma. Om toegang te krijgen voor het CV-onderwijs van Ba-2 op Canvas moeten de premasters wel een inschrijving hebben in Osiris voor het CV-onderwijs van Ba-2, maar zij kunnen daar nooit een voldoende resultaat voor behalen en komt daarom ook niet in het examenprogramma van de premasters voor, maar is wel zichtbaar op het studievoortgangsoverzicht. De afdeling CV houdt de administratie bij of de premasters aan al het verplichte onderwijs van het CV-onderwijs hebben voldaan en verwerken dit in Osiris.