Studiegroepnummer bachelor

Toekenning
Voor het volgen van onderwijs krijgen alle bachelor studenten jaarlijks in augustus op basis van de doorstroomregeling uit de OER een (nieuw) studiegroepnummer. Zie ook de kennisitems; Verplicht onderwijs en presentie en Bindend Studieadvies en februaristaken. Met het toekennen van het studiegroepnummer, wordt ook de toegang tot de digitale leeromgeving (Canvas) geregeld. Zie ook het kennisitem; Canvas.

Bekendmaking 
Half augustus publiceert het Onderwijs Service Centrum (OSC) in OSIRIS de studiegroepnummers van bachelorjaar 1 en 2, en half september van bachelorjaar 3. Dit is laat, maar kan helaas niet eerder dan na bekendmaking van alle (definitieve) cijfers van het voorgaande jaar en na verwerken van de BSA, doorstroombepalingen en eventuele compensatieregelingen.

Het OSC kan een studiegroepnummer pas toekennen nadat de studie-inschrijving bij de EUR voor het opvolgende collegejaar is voltooid. Zie ook het kennisitem; In- en uitschrijven bachelor Geneeskunde, -master of -premaster.

Studiegroepnummer voor inhalers en ‘recidivisten’
Studenten die niet mogen doorstromen of bepaalde (verplichte) onderdelen nog moeten inhalen, ontvangen automatisch een studiegroepnummer voor de openstaande onderdelen. Dit kan echter wat langer duren omdat eerst de ‘reguliere’ studiegroepen worden ingedeeld. Je ontvangt, uiterlijk vier weken voor de start van het onderwijs, een bericht hierover op je studentenmail.

Geen studiegroepnummer
Maak je uitsluitend hertentamens en hoef je geen verplicht onderwijs te volgen? Dan ontvang je geen studiegroepnummer. Wanneer je alsnog wilt deelnemen aan bepaald onderwijs, dien je contact op te nemen met de docent of het onderwijssecretariaat. Wanneer je je inschrijft voor het hertentamen, wordt je automatisch voor de goede canvaspagina’s ingeschreven, zodat je wel bij de leerstof kunt.

Verplicht onderwijs opnieuw volgen
Heb je voldaan aan verplicht onderwijs en wil je bepaalde lessen opnieuw volgen? Neem dan contact op met de docent of het onderwijssecretariaat. Je ontvangt in dit geval geen studiegroepnummer. Heb je het verplicht lijnonderwijs al behaald en wil je dit opnieuw volgen? Dan dien je ten alle tijde contact op te nemen met het onderwijssecretariaat van het lijnonderwijs. Op je studievoortgangsoverzicht kun je zien aan welk onderwijs je hebt voldaan.

Zelf aanmelden hertentamens
Wil je een tentamen voor de tweede keer maken of heb je de eerste mogelijkheid gemist? Dan dien je jezelf hiervoor aan te melden, Lees voor de procedure het kennisitem; Tentamens en aanmelden.

Communicatie
Het OSC publiceert de studiegroepnummers in OSIRIS en communiceert op het studentenmailadres met alle studenten over de toewijzing en de doorstroom. Wacht met contact opnemen over je groepnummer totdat je hierover half augustus bericht ontvangt. Je kunt er gerust op zijn dat iedereen bericht krijgt over de doorstroom.

Studiegroepnummer in OSIRIS
Je studiegroepnummer kun je vinden in OSIRIS door te klikken op het tabblad; ‘Inschrijven’ en vervolgens te klikken op; ‘Toon mijn inschrijvingen’. In het overzicht van je inschrijvingen vind je een cursus ‘Studiegroep Ba…’. Als je hierop klikt is je studiegroepnummer zichtbaar. Let erop dat je bij het juiste collegejaar kijkt.Indeling studiegroepen
Bij de indeling van de studiegroepen houdt het OSC rekening met o.a. de volgende zaken:
• Man/vrouw verhouding
• Even studentaantallen bij het CV onderwijs
• De CV docenten zijn bij voorkeur niet de coach van de student
• Goede verhouding nieuwe studenten/recidivisten

Studievoortgangsoverzicht
In augustus verwerkt het OSC alle resultaten, compensatieregelingen en nagekomen cijfers. Raadpleeg regelmatig je studievoortgangoverzicht in OSIRIS voor je actuele studieresultaten. Mocht je resultaten missen die je eerder in het studiejaar hebt behaald, meld dit dan tijdig aan de verantwoordelijke docent en/of het OSC. Zie ook het kennisitem; Doorstroom en studievoortgang en Studievoortgangsoverzicht.

Mochten bepaalde resultaten na half augustus ten onrechte onjuist zijn op je studievoortgangoverzicht, dan is er nog tijd om dit te corrigeren.

Ruilen
Ruilen van studiegroep is niet mogelijk. Voor sommige verplichte lessen mag onderling wel geruild worden met een medestudent. Lees hiervoor het kennisitem; Verplicht onderwijs en presentie.