In- en uitschrijven master

Inschrijven met bachelor of premaster Geneeskunde
Om je inschrijving voor de master Geneeskunde  af te kunnen ronden, heb je een afgeronde bacheloropleiding Geneeskunde of premaster Geneeskunde in Rotterdam nodig, evenals een toelatingsbeschikking voor de master. De volledige toelatingseisen zijn te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde.

Eerste inschrijving voor de master
Je dient je uiterlijk vóór 31 augustus in te schrijven. Een uitzondering op deze regel is dat als je in instroommoment 1 start met je coschappen, dan mag je je per 1 september inschrijven.

Voor de master Geneeskunde zijn er meerdere instroommomenten per collegejaar. Je schrijft jezelf in via Studielink voor de maand waarin je start met de coschappen of het Blok Methoden van Onderzoek. Zie ook verderop bij het kopje; 'Inschrijven in Studielink'.

(Her)inschrijven voor de master
Studenten die per september starten met de master of die de master na 31 augustus willen vervolgen, moeten zich jaarlijks zelf opnieuw (her)inschrijven in Studielink. Dit kan van half juli tot uiterlijk 31 augustus. Wil je niet doorstromen naar een volgend collegejaar? Geef ook dan je keuze door via Studielink. Ben je te laat, dan ben je geen (potentieel) student meer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en blokkeert je ERNAstudentenaccount. Je mag dan geen onderwijs of coschappen volgen en eventuele resultaten behaald op het moment dat je niet staat ingeschreven, zijn ongeldig.

Starten na 1 september
Start je niet per september en/of heb je wachttijd voor de coschappen, dan hoef je je niet voor 31 augustus in te schrijven. Je kunt je dan tussentijds inschrijven per eerste van de maand waarin het onderwijs start (bijvoorbeeld 1 november of 1 april). Deze tussentijdse inschrijfmogelijkheid opent 1 oktober. Zie ook verderop bij het kopje; 'wachttijd coschappen'.

Monitor je inschrijving op Studielink
In de ‘My to do list’ op Studielink zie je de status van je inschrijving en de noodzakelijke stappen om een bewijs van inschrijving te ontvangen (uploaden pasfoto, toelating, betaling collegegeld, etc.). In het STiP item Bewijs van inschrijving kun je nalezen hoe je deze uit Osiris Student kunt halen.

Inschrijfstoplicht OSIRIS
In OSIRIS kun je eveneens de status van je inschrijving zien. In het tabblad Personalia, naast ‘Opleiding’ staat de optie; Status inschrijving voor opleiding. Hier zie je de nog uit te voeren actiepunten. Onder ‘Voortgangsindicator(en)’ staan de stoplichten die de actiepunten en status aangeven. Pas nadat alle actiepunten zijn afgewerkt, is je inschrijving voltooid.

Wachttijd coschappen
Tijdens wachttijd is het mogelijk om je tussentijds, via Studielink, uit te schrijven voor de studie. Je hoeft dit niet apart aan het OSC door te geven. Gedurende de tijd dat je niet staat ingeschreven, ben je geen student voor DUO en de EUR. Ook heb je geen toegang tot onderwijssystemen zoals je studentenmail en SIN-Online.

Zodra jij je uitschrijft en binnen twee maanden opnieuw inschrijft voor de studie dan zul jij je ERNA account inclusief e-mail historie behouden. Ben je langer dan twee maanden uitgeschreven van de studie dan zal je e-mail historie niet meer beschikbaar zijn. Mocht je dit willen voorkomen, zorg dan dat je je alvast inschrijft voor de datum dat je weer wilt starten.

NB heb je al een andere master afgerond? Dan kan je je inschrijving beter niet onderbreken, hierdoor heb je kans dat het het instellingstarief van >30.000 euro moeten betalen. Bij twijfel, neem dan altijd eerst contact op met het ESSC, voordat je je inschrijving besluit te onderbreken.

Ben je 30 jaar of ouder en heb je nog recht op studiefinanciering en wil je daar gebruik van maken? Schrijf je dan niet uit als student en zet je studiefinanciering niet stop bij DUO, anders kunnen je studiefinancieringsrechten vervallen. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven in Studielink
Dien een verzoek in tot inschrijving voor de studie Geneeskunde, WO Master, Erasmus Universiteit Rotterdam. Kies ten eerste voor de juiste startdatum. 

  1. Begin je de master met de coschappen of Methoden van Onderzoek? Kies bij de vraag, Start als: 'Eerstejaars'.
  2. Heb je het masteronderzoek reeds afgerond? Kies dan voor de optie, Start als; ‘Hogerejaars’. Je ziet in dit geval de melding: Voor instroom als hogerejaars is doorgaans toestemming nodig van de instelling.

Meer informatie over de wachttijd coschappen vind je in het kennisitem; Coschappen en praktische zaken.

Correspondentie in wachttijd
Wanneer je niet bent ingeschreven, stuurt het OSC relevante correspondentie over de master naar je Studielink e-mailadres. Controleer daarom in Studielink of dit adres juist is.

Studiestaken en/of tussentijds uitschrijven
Je studie inschrijving voor een collegejaar eindigt automatisch op 31 augustus. Indien je tussentijds wilt uitschrijven moet je in Studielink aangeven per wanneer je jouw inschrijving wilt beëindigen (altijd per 1ste van de maand). Schrijf je alléén uit indien je geen onderwijs meer volgt. Resultaten behaald op het moment dat je niet staat ingeschreven, zijn ongeldig.

Kijk voor meer informatie over jezelf uitschrijven in het STiP item Masterdiploma- en uitreiking.

Uitschrijven voor de master
Wil je je uitschrijven omdat je gaat afstuderen? Kijk dan voor meer informatie in het STiP item Masterdiploma en -uitreiking.

Recht op studiefinanciering
Jouw recht op studiefinanciering vervalt op het moment dat je bent uitgeschreven. Meer informatie over uitschrijven na afstuderen vind je in kennisitem; Masterdiploma en -uitreiking. Meer informatie over collegegelden en uitschrijven via Studielink vind je hier.

ERNA account en EMC pas
Wanneer je bent uitgeschreven wordt je Erasmus MC pas gedeactiveerd en heb je geen toegang meer tot je ERNA account en studentenmail. Meer informatie over het inleveren van je Erasmus MC pas kun je lezen in het item Erasmus MC pas. Alle (opgeslagen) informatie op je studentenmail wordt verwijderd. Meer informatie over je ERNA account en toegang na uitschrijving vind je in ASK Erasmus (zoekwoord: ERNA).