Coschappen en praktische zaken

Start coschappen en masteronderzoek?
In dit kennisitem staan praktische zaken nadat je gestart bent met de master Geneeskunde. Informatie over starten met de coschappen, de loting en het masteronderzoek staan in de kennisitems; Coschappen en loting en Masteronderzoek.

Regeling positie coassistenten
Om de positie van coassistenten in de klinische praktijk te borgen zijn er richtlijnen opgesteld; Regeling van de positie van studenten Geneeskunde in de klinische praktijk. Hierin vind je meer informatie over o.a. omgaan met seksuele intimidatie, onderwijsdoelen, werktijden, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Wachttijd en tussentijds in-/uitschrijven
Uitsluitend tijdens de wachttijd coschappen is het in de master Geneeskunde toegestaan om tussentijds in- en uit te schrijven voor de studie. Dit kan per iedere eerste dag van de maand (zorg voor een tijdige registratie in Studielink). Meer informatie vind je in het kennisitem; In- en uitschrijven master. Let op: voor het volgen van onderwijs, coschappen en het maken van toetsen, is een geldige inschrijving bij de universiteit verplicht. Zonder actieve inschrijving zijn toetsresultaten ongeldig en heb je geen toegang tot onderwijssystemen.

Coschap serie A of B in het buitenland
Het is mogelijk één coschapblok van serie A of B in het buitenland te lopen. De voorwaarden vind je in de OER (zoekwoord: buitenland). Praktische zaken staan in de Regeling van de positie van studenten Geneeskunde in de klinische praktijk (zoekwoord: buitenland). Aanvragen dienen tenminste vier maanden vóór aanvang te worden aangevraagd via Osiris Zaak. De Zaak is te vinden onder 'Stage'.

Meer informatie over studie/stage in het buitenland vind je in het STiP item Studie/stage in het buitenland.

MRSA kweek na terugkomst uit het buitenland:
Na terugkomst uit het buitenland kun je een afspraak maken met de Arbo dienst via telefoonnummer 010-7034426.

Mocht het niet lukken om een afspraak te maken dan kun je een MRSA kweekset bij de Unit Infectiepreventie ophalen (Nc-9). Vervolgens kun je zelf kweken afnemen, de instructies krijg je mee en de set dien je vervolgens in te leveren bij de UNIP. De uitslagen krijg je van UNIP. Hiervoor kun contact opnemen via unitinfectiepreventie@erasmusmc.nl.

Witte jas
Tijdens je coschappen in het Erasmus MC ben je verplicht dienstkleding oftewel een witte jas, te dragen. Aanvragen van een witte jas doe je via de Servicedesk (Fe-209). Houd rekening met €50,- borg.

Reiskostenregeling
Meer informatie over de reiskostenregeling voor coassistenten vind je in het kennisitem; Declaraties.

Huisvesting
Meer informatie over huisvesting per ziekenhuis vind je op Canvas.

HiX
Ga je voor het eerst met HiX werken? Het dringende advies is om eerst de e-learning te volgen. De e-learning is vanaf 1 september 2023 te vinden in Eduplaza. Informatie over Eduplaza is te vinden via de serviceportal Eduplaza, zoals de handleiding van Eduplaza.

Het voltooien van de e-learning is niet langer verplicht, de verantwoordelijkheid voor voldoende kennis van HiX ligt bij jou en de leidinggevende. Als je vragen hebt over de e-learning kijk dan op intranet bij 'Nieuwe medewerkers HiX' of neem contact op met hix.training@erasmusmc.nl.

Kijk voor meer informatie over HiX in het STiP item HiX of Erasmus MC pas coassistenten

Afwezigheid tijdens coschappen
Tijdens de coschappen wordt er 100% aanwezigheid van je verwacht. Iedere vorm van afwezigheid dient te worden gemeld bij de coassistentenopleider. Wanneer er meer dan 10% van het coschap gemist wordt moet een coassistentenopleider dit doorgeven aan het Onderwijs Service Centrum. Wanneer er meer dan 50% gemist wordt zal het coschap over gedaan moeten worden. Bekijk de Flowchart Afwezigheid tijdens Coschappen en Compensatie voor meer informatie. Contactgegevens van de coassistentenopleider en de afdeling vind je in Canvas op de pagina informatie per ziekenhuis. De regelgeving hieromtrent vind je in de Regeling van de positie van studenten Geneeskunde in de klinische praktijk (zoekwoord: verzuim) en in de Onderwijs- en Examenregeling.

Feestdagen
Het verschilt per instelling en ziekenhuis of je coschappen door gaan op feestdagen zoals Hemelvaartsdag en Pinksteren. Voor meer informatie hierover kun je daarom contact opnemen met je begeleider of met de contactpersoon van de instelling.

Opmerkingen, klachten of problemen
Wanneer je problemen ondervindt, klachten of een opmerking hebt over een coschap dan kun je dit melden. In het; Overzicht van de mogelijkheden voor coassistenten bij opmerkingen, klachten en problemen tijdens coschappen vind je meer informatie. Heb je te maken met seksuele intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag? Lees dan de folder; Omgaan met seksuele intimidatie in de coschappen.

Studieadviseur
Heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding of heb je tijdens de coschappen iets meegemaakt waar je graag over wilt praten? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Eindbeoordeling
De beoordeling van de coschappen gebeurt via EPASS (t/m instroom 5-2022) of Scorion (vanaf instroom 1-2023). Meer informatie hierover lees je op de Canvas-pagina; Beoordeling in de coschappen. Lees ook het kennisitem; EPASS, Scorion en Academy Attendance.

Co-Raad Rotterdam
De Co-Raad zet zich in voor de belangen van coassistenten van het Erasmus MC. Op het gebied van onderwijs houdt de Co-Raad zich bezig met het evalueren en optimaliseren van de coschappen. Dit doen ze ondermeer door op verschillende niveaus te overleggen met onderwijsorganen (discipline- en affiliatiecoördinatoren, Erasmus School of Medicine, MORE e.a.) en coassistenten zelf (Interfacultair Medisch Studentenoverleg, co-lunches). Om de coschappen meer kleur te geven worden er een aantal keer per jaar activiteiten georganiseerd voor coassistenten ten behoeve van ontspanning, het delen van ervaringen en het vergroten van je netwerk. De Co-Raad is bereikbaar via coraad@erasmusmc.nl. Meer informatie over de Co-raad vindt je op Canvas.