Studiegroepnummer master

Toekenning
Voor het volgen van onderwijs in de master, krijgen studenten  een studiegroepnummer toegekend. Zie ook het kennisitem: Verplicht onderwijs en presentie. Het Onderwijs Service Centrum (OSC) kan een studiegroepnummers pas toekennen nadat de studie inschrijving bij de EUR voor de master is voltooid. Zie ook het kennisitem; In- en uitschrijven master Geneeskunde.

Toegang digitale leeromgeving
Met het toekennen van het studiegroepnummer, wordt ook de toegang tot de digitale leeromgeving (Canvas) geregeld. Zie ook het kennisitem; Canvas.

Methoden van Onderzoek
Masterstudenten ontvangen uiterlijk twee weken voor de start van het eerste onderwijsblok het studiegroepnummer.

Via de studentenmail wordt bekendgemaakt wanneer de studiegroepindelingen gereed zijn. Op basis van je studiegroep ben je ingedeeld in het rooster. Op de roosterpagina vind je het rooster per studiegroep.

Publicatie in OSIRIS
Je studiegroepnummer kun je vinden in OSIRIS door te klikken op het tabblad: ‘Inschrijven’ en vervolgens te klikken op; ‘Overzicht inschrijvingen’. In de tabel onder het kopje; ‘Groep’ is het studiegroepnummer zichtbaar. Let erop dat je bij het juiste collegejaar kijkt.

Indeling studiegroepen
Bij de indeling van de studiegroepen houdt het OSC rekening met o.a. de volgende zaken:
• Man/vrouw verhouding
• Even studentaantallen bij het CV onderwijs
• De CV docenten zijn bij voorkeur niet de coach van de student
• Goede verhouding nieuwe studenten/recidivisten

Ruilen
Ruilen van studiegroep is niet mogelijk. Voor sommige verplichte lessen mag onderling wel geruild worden met een medestudent. Zie ook het kennisitem; Verplicht onderwijs en presentie.