Onderwijs- en tentamenrooster

Het laatste nieuws omtrent COVID-19 en de actuele stand van zaken vind je via het item: Meer informatie.

Roosterwebsite
Met de input van de onderwijscoƶrdinatoren en onder regie van de opleiding plant team Zaalplanning onderwijs van het Onderwijs Service Centrum (OSC) de onderwijs- en tentamenroosters. De onderwijsroosters zijn te vinden op de roosterpagina en via de gratis te downloaden roosterapp.

Studiegroeprooster
Studenten volgen onderwijs op basis van een persoonlijk studiegroeprooster. Zie ook de kennisitems; studiegroepnummer bachelor of studiegroepnummer master.

Roosterregels
Bij roostering en zaaltoewijzing gelden de door de opleidingsdirecteuren geaccordeerde en door de directeur O&O vastgestelde roosterregels. 

Invloeden op het rooster
Het team Zaalplanning streeft naar een optimaal rooster voor studenten en docenten. De beschikbaarheid van docenten i.v.m. klinische taken en zalen en/of studiegroepen is echter van invloed op de planning. Daarnaast is de opbouw van het curriculum met afgebakende onderwijsweken en docent/groepskoppelingen van invloed. 

Tussenuren
Helaas kunnen niet alle onderwijsmomenten op een voor studenten of docenten ideaal tijdstip plaatsvinden. Tussenuren of onderwijsdagen met beperkte onderwijsuren zijn niet uit te sluiten. Van studenten wordt verwacht dat ze deelnemen aan onderwijs op het voor hen geplande onderwijsmoment. Het team zaalplanning houdt hierbij rekening met een eerlijke verdeling door niet steeds dezelfde studiegroepen vroeg in de ochtend of laat in de middag te plannen. 

Rooster app
Het OSC stelt een speciale app beschikbaar voor het onderwijsrooster Geneeskunde. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store. Zoek op; 'Erasmus MC onderwijsrooster'. Bij het eerste gebruik is een persoonlijke selectie te maken op basis van studiegroep(en) of docent(en). Bij roosterwijzigingen tot 14 dagen vooruit stuurt de app automatisch push berichten. 

MyTimetable
De onderwijsroosters, ook per studiegroep, kun je inzien via MyTimetable. Hier vind je de MyTimetables handleiding. Wanneer er meerdere ruimtes zijn ingeroosterd voor het onderwijs, kijk dan naar het studiegroepnummer waar je wordt verwacht. Meer informatie over het rooster voor coassistenten vind je in het kennisitem; Coschappen en loting.

Bekendmaking rooster
Het rooster wordt in fases bekend gemaakt. Het is niet mogelijk om aan het begin van het collegejaar een rooster voor het volledige opvolgende studiejaar te publiceren. Dit omdat het onderwijs uit het tweede deel van het collegejaar dan nog geĆ«valueerd, ontwikkeld en mogelijk aangepast moet worden. 

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om maandelijks het rooster voor 6 maanden vooruit vrij te geven.

Tentamenroosters
Het tentamenrooster wordt aan het begin van het collegejaar bekend gemaakt. Hoewel het streven is om niet met tentamendata te schuiven moeten studenten rekening houden dat tentamendata of tijdstippen kunnen wijzigen tot drie maanden voor de geplande datum. Soms is dit noodzakelijk i.v.m. de beschikbaarheid van de tentamenruimtes. Zie ook de regels en richtlijnen van de examencommissie en de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Toetsprogrammering
Via deze link kun je de toetsprogrammering voor collegejaar 2022-2023 vinden van de bachelor Geneeskunde. Let op, deze is onder voorbehoud. Houdt altijd het rooster aan voor de definitieve planning.

Docent afwezig
Is de docent niet aanwezig bij het onderwijs? Bel in dit geval naar 010-7045555 (keuze 4 - Roostering en Zaalbeheerteam).