Onderwijs- en tentamenrooster

Roosterwebsite
Met de input van de onderwijscoƶrdinatoren en onder regie van de opleiding plant team Zaalplanning onderwijs van het Onderwijs Service Centrum (OSC) de onderwijs- en tentamenroosters. De onderwijsroosters zijn te vinden op de roosterpagina.

Studiegroeprooster
Studenten volgen onderwijs op basis van een persoonlijk studiegroeprooster. Zie ook de kennisitems; studiegroepnummer bachelor of studiegroepnummer master.

Roosterregels
Bij roostering en zaaltoewijzing gelden de door de opleidingsdirecteuren geaccordeerde en door de directeur O&O vastgestelde roosterregels. 

Invloeden op het rooster
Het team Zaalplanning streeft naar een optimaal rooster voor studenten en docenten. De beschikbaarheid van docenten i.v.m. klinische taken en zalen en/of studiegroepen is echter van invloed op de planning. Daarnaast is de opbouw van het curriculum met afgebakende onderwijsweken en docent/groepskoppelingen van invloed. 

Tussenuren
Helaas kunnen niet alle onderwijsmomenten op een voor studenten of docenten ideaal tijdstip plaatsvinden. Tussenuren of onderwijsdagen met beperkte onderwijsuren zijn niet uit te sluiten. Van studenten wordt verwacht dat ze deelnemen aan onderwijs op het voor hen geplande onderwijsmoment. Het team zaalplanning houdt hierbij rekening met een eerlijke verdeling door niet steeds dezelfde studiegroepen vroeg in de ochtend of laat in de middag te plannen. 

MyTimetable
De onderwijsroosters, ook per studiegroep, kun je inzien via MyTimetable. Hier vind je de MyTimetables handleiding. Wanneer er meerdere ruimtes zijn ingeroosterd voor het onderwijs, kijk dan naar het studiegroepnummer waar je wordt verwacht. Meer informatie over het rooster voor coassistenten vind je in het kennisitem; Coschappen en loting.

Bekendmaking rooster
Het rooster wordt in fases bekend gemaakt. Het is niet mogelijk om aan het begin van het collegejaar een rooster voor het volledige opvolgende studiejaar te publiceren. Dit omdat het onderwijs uit het tweede deel van het collegejaar dan nog geĆ«valueerd, ontwikkeld en mogelijk aangepast moet worden. 


Docent afwezig
Is de docent niet aanwezig bij het onderwijs? Bel in dit geval naar 010-7045555 (keuze 4 - Roostering en Zaalbeheerteam).