Buitenlandse artsen (BARTS)

Werken in Nederland
Wanneer je een buitenlands zorgdiploma hebt en wilt werken in Nederland kan dat alleen als het diploma inhoudelijk gelijkwaardig en van hetzelfde niveau is als een diploma dat in Nederland behaald is. Om aan de Nederlandse beroepskwalificaties te voldoen dien je een procedure te doorlopen om ingeschreven te worden in het BIG-register. Het beheersen van de Nederlandse taal is hiervoor een vereiste.

BIG-register
Registratie in het BIG-register is noodzakelijk om je vak uit te kunnen oefenen in Nederland. Bekijk de video en advieswijzer op de website van het BIG-register voor meer informatie over de procedure.

Erasmus MC
Je kunt ervoor kiezen om de aanvullende eisen, gesteld door de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg), in het Erasmus MC te voldoen. In dat geval dien je een gemotiveerd verzoek op te sturen naar Dr L.J. van der Giessen (studieadviseur, email; studieadviseur.gnk@erasmusmc.nl). Bij dit verzoek stuur je in de bijlage het definitieve besluit van het CIBG met het advies van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV). Daarna zal je worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Te volgen traject
Wanneer de opleiding je verzoek honoreert biedt zij een traject aan dat meestal bestaat uit het volgen van een aantal coschappen. Nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het aanbod, worden er door het OSC (Onderwijs Service Centrum) plekken gezocht voor de specifieke coschappen. In verband met het aantal beschikbare stageplekken kan gerekend worden op een wachttijd (voor de coschappen) van minimaal drie maanden. 

Keuze- en/of oudste coschappen worden niet gepland door het OSC, deze dien je zelf te regelen. Meer informatie kun je vinden in het kennisitem; Keuze- en oudste coschappen en op Canvas. Toegang tot Canvas volgt zodra je inschrijving rond is.

Inschrijving
Wanneer je akkoord gaat met het aanbod van de opleiding wordt je inschrijving door het Onderwijs Service Centrum (OSC) geregeld. 

Communicatie
Vrijwel alle communicatie zal verlopen via het studentenmailadres (ERNA-account). Om gebruik te kunnen maken van de ICT-voorzieningen van de universiteit, zoals het studentenmailadres en CANVAS, heb je een account nodig. Dit is het zogenaamde ERNA-account. Je krijgt dit account (login-naam en wachtwoord) thuisgestuurd van het USC Front Office (usc@eur.nl) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (010-4088880). Bewaar je ERNA-gegevens goed! Deze worden slechts eenmaal verstrekt.

Praktische informatie
De meeste inhoudelijke informatie over de coschappen is te vinden op onze website Erasmusarts 2020 en op Canvas. Op de website is informatie te vinden over het ziekenhuis waar je je coschap gaat lopen.

Tijdens de coschappen

Wat heb je nodig tijdens de coschappen?

Witte jas
In het kennisitem; Coschappen en praktische zaken is informatie te vinden over het verkrijgen van een witte jas.

Andere benodigdheden
Stethoscoop, ooglampje, meetlint, reflexhamer, pennen, blanco opschrijfboekje. Kijk voor meer informatie op www.stichtingremedi.nl.

Boeken
De boekenlijst is te vinden op de website: https://www.eur.nl/erasmusmc/onderwijs/praktische-informatie/boekenlijsten.

Vaccinaties
Je dient je voorafgaand aan de coschappen te laten testen op hepatitis B, tuberculose en MSRA. Het is ook van belang dat je kunt aantonen dat je gevaccineerd bent tegen kinkhoest, waterpokken, rubella en poliomyelitis. De vaccinaties en de testen dien je zelf te regelen.

Werktijden
Er gelden voor jou als coassistent richtlijnen met betrekking tot werktijden. In de Regeling van de positie van studenten Geneeskunde in de klinische praktijk is vastgelegd wat je rechten en plichten zijn ten opzichte van je diensten. Daarnaast vind je hierin meer informatie over o.a. omgaan met seksuele intimidatie, onderwijsdoelen, werktijden, aansprakelijkheid en verzekeringen. 
Als buitenlandse arts kun je geen aanspraak maken op co-assistentenvergoeding en reiskostenvergoeding.

Elektronisch Patiëntendossier (HiX)
Om je coschappen goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je toegang hebt tot patiëntengegevens. Dit kan, binnen de meeste afdelingen van het Erasmus MC, via het systeem HiX. Dit vraagt het Onderwijs Service Centrum per coschap voor je aan. Toegang tot elektronische systemen in de andere ziekenhuizen wordt geregeld in die ziekenhuizen zelf. 

Het advies is om vooraf de e-learning voor HiX te volgen. Zie dit item voor de link naar de e-learning.

Toetsing en Beoordeling
De beoordelingen en de competenties dienen tijdens de coschappen met een voldoende te behaald te worden.

Sinds september is er gestart met een nieuwe beoordelingssystematiek voor co-assistenten. Buitenlandse artsen blijven tot nader bericht beoordeeld worden via Epass. Voor meer informatie en de handleiding van Epass zie deze pagina: beoordeling oude systematiek

Begeleiding

Mentoraat
Je krijgt vanuit de opleiding een mentor toegewezen waarmee je twee gesprekken zal voeren. Het voeren van deze gesprekken is verplicht. De mentor begeleidt je bij het vergroten van je zelfinzicht, moedigt je aan om persoonlijke leerdoelen te formuleren en stimuleert om actie te ondernemen om je eigen doelen te bereiken. Alle informatie die je de mentor toevertrouwt, wordt strikt vertrouwelijk door de mentor behandeld.

Advies en ondersteuning
Als coassistent heb je misschien te maken met persoonlijke en bijzondere omstandigheden die het verloop van je coschappen kunnen beïnvloeden. Je kunt hiermee terecht bij Lianne van der Giessen, studieadviseur van de opleiding Geneeskunde. Je kunt bij haar een afspraak maken via deze link.

Heb je vragen over het mentoraat? Stuur dan een mail naar de coördinator van het mentoraat (dr. Sohal Ismail, mailadres: s.ismail@erasmusmc.nl.

Voelt je je tijdens de coschappen onheus bejegend of ervaar je ongewenst gedrag zoals geweld, agressie, intimidatie en discriminatie? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van de EUR of de vertrouwenspersoon van het ziekenhuis waar dit heeft plaatsgevonden.

Buddy systeem
Verder biedt de opleiding  de mogelijkheid om begeleid te worden door een andere coassistent (een buddy) die de opleiding Geneeskunde in Rotterdam heeft gevolgd en je kan helpen bij praktische zaken m.b.t. de coschappen. Dit is een vrijwillig onderdeel van de opleiding. Heb je vragen over het buddysysteem of wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op via buddyproject.rotterdam@gmail.com.

Nederlandse taal
Tijdens je coschappen is het beheersen van de Nederlandse taal erg belangrijk. Zou je graag de Nederlandse taal wat beter willen beheersen kijk dan eens op de website Over ons - OWNW. Deze stichting geeft verschillende cursussen voor nieuwkomers. Voor meer tips over de Nederlandse taal zie: Nederlandse taal - VBGA

Einde traject

Verklaring aanvullend programma
Wanneer aan alle aanvullende eisen is voldaan kun je een certificaat aanvullend programma van het Erasmus MC aanvragen. Hiermee kunt je je BIG-registratie aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar osc@erasmusmc.nl. Binnen 10 werkdagen na je aanvraag ontvangt je de verklaring. Geef in de e-mail aan of je deze per e-mail wilt ontvangen of wilt ophalen aan de balie van het Onderwijs Centrum.

Deelname Masterdiploma-uitreiking
Je kunt er voor kiezen om deel te nemen aan de Masterdiploma-uitreiking van de opleiding Geneeskunde. Wil je dat? Geef dit dan ook aan in de e-mail die je stuurt voor het aanvragen van de verklaring. In het kennisitem; Masterdiploma en -uitreiking, vind je de exacte data en de procedure voor deelname aan de uitreiking. Je ontvangt een verzoek voor het voltooien van de inschrijving voor de uitreiking in OSIRIS Zaak.

Uitschrijving
Wanneer je klaar bent met het programma wordt de uitschrijving bij de Erasmus Universiteit door het OSC geregeld.