Masteronderzoek


Aanvraagtermijn en goedkeuring

Het masteronderzoek kies je in een medische discipline en regel je zelf met een ontvangende afdeling. Daarnaast is te allen tijde vooraf goedkeuring nodig van de centraal coördinator masteronderzoek. Tenminste 4 weken voor de gewenste start (binnen- of buitenland), moet je hiertoe via OSIRIS Zaak een verzoek tot goedkeuring indienen. Een selectie van mogelijke onderwerpen vind je op Canvas onder het kopje 'Database met onderwerpen'.

Positie binnen het onderwijsprogramma

Het masteronderzoek kun je plannen aan het begin of aan het einde van het masterprogramma. Ook is een combinatie mogelijk met je keuze- en/of oudste coschappen. Zie voor aanvullende informatie de OER Erasmusarts 2023-2024 en het kennisitem; Keuze- en oudste coschappen.

Verplicht voorbereidend onderwijs

Voordat je met het onderzoek mag starten, moet je het blok Methoden van Onderzoek (MVO) gevolgd hebben en deelgenomen aan de bijbehorende bloktoets. Alle voorwaarden staan in de OER Erasmusarts 2023-2024. Meer informatie over dit onderwijsblok lees je in het kennisitem; Methoden van onderzoek.

Regelen van het masteronderzoek
Aansluitend aan het blok MVO regel je een masteronderzoek. Op de overzichtspagina Zaken van Canvas vind je de handleiding voor het starten van je masteronderzoek in OSIRIS Zaak. Lees voor alle voorwaarden omtrent MVO en het masteronderzoek de OER Erasmusarts 2023-2024. Kijk voor algemene informatie over het Masteronderzoek ook op de website van de EUR.

Procedure masteronderzoek

Osiris Zaak
Heb je een zaak ingediend en is deze nog niet verwerkt in Osiris, maar wil je bijvoorbeeld nog iets aanpassen zoals een e-mailadres van een begeleider of de periode? Je kunt dan een e-mail sturen naar het OSC.

Heb je problemen met het aanvragen van een zaak door bijvoorbeeld technische problemen? Stuur in dat geval een print screen van wat er misgaat naar het OSC, zodat we gericht kunnen helpen. 

Krijgt je begeleider de link naar de zaak niet, of lukt het niet om de zaak te accorderen? Maak in dat geval geen nieuwe zaak aan. Neem contact op met het OSC, zodat wij de zaak alsnog kunnen doorzetten of kunnen helpen bij het accorderen. 

Let op! Het is aan jou om het proces van je aanvraag goed in de gaten te houden en op momenten dat het proces geen doorgang vindt hier actie op te ondernemen. Als je zonder toestemming begint aan je masteronderzoek is dat onder eigen verantwoording.

HIX
In je Osiris Zaak aanvraag kun je aangeven dat je HIX rechten nodig hebt voor je Masteronderzoek. Het OSC geeft de periode en de afdeling waarvoor je autorisatie nodig hebt door aan de afdeling HIX.

Ga je voor het eerst met HiX werken? Dan krijg je via je EMC account een uitnodiging om een HIX e-learning te doen. Je dient deze e-learning te voltooien alvorens je autorisatie definitief gemaakt kan worden. Heb je deze e-learning niet op je EMC account ontvangen? Stuur dan een mail naar hix.training@erasmusmc.nl.

Kijk voor meer informatie over HiX in het STiP item HiX of Erasmus MC pas coassistenten

Vrijstelling MvO
Heb je een vrijstelling voor het Blok MVO en start je met het Masteronderzoek, maar heb je nog geen aanstelling? Geef dit dan per mail door aan het OSC. Het OSC zal in dat geval een aanstelling voor het Masteronderzoek regelen. Deze aanstelling heb je nodig om rechten te krijgen voor bijvoorbeeld HiX.

Toegang 'Mijn Werkplek Erasmus MC'
Sommige afdelingen staan het toe om een deel van het masteronderzoek vanuit huis te maken. Om vanuit huis op het Erasmus MC netwerk te kunnen werken heb je toegang nodig tot 'Mijn Werkplek'. Dit kun je zelf aanvragen bij de Servicedesk. Deze aanvraag moet fysiek gedaan worden bij de Servicedesk balie. Je vindt de Servicedesk balie naast de ingang van het Onderwijs Centrum (lange witte balie). Je hebt hiervoor nodig:

Op Canvas vindt je de handleiding over het werken via ‘Mijn Werkplek Erasmus MC’.


Buitenland
Het is mogelijk* je masteronderzoek in het buitenland te doen. Hiervoor dien je een verzoek in via OSIRIS Zaak. Er zijn verschillende uitwisselingsprogramma’s mogelijk. Wil je advies over je onderzoek in het buitenland of heb je een buitenlands formulier wat moet worden ondertekend? De contactgegevens vind je . Alle (aanvraag)formulieren omtrent studeren in het buitenland vind je op SIN-Online op het channel; Internationalisering.

Meer informatie over studie/stage in het buitenland vind je in het STiP item Studie/stage in het buitenland.

Reiskosten en huisvesting
Voor het masteronderzoek is er geen reiskostenregeling of huisvesting beschikbaar.

Stoppen met het MOZ
Indien je stopt met je Masteronderzoek, dien je dit formeel aan het OSC en de centraal coördinator (masteronderzoek@erasmusmc.nl) door te geven. Zet hierbij je begeleider(s) in cc en vermeldt de datum waarop je stopt.

Beoordeling
Om je masteronderzoek af te ronden dien je het; Masteronderzoek – Eindbeoordelingsformulier inclusief het beoordelingsformulier onderzoeksverslag en het verslag (in pdf) te uploaden via OSIRIS Zaak: 'Inleveren Beoordelingsformulier(en)'. De eindbeoordeling dient op zijn laatst 10 werkdagen na de afgesproken termijn te hebben plaatsgevonden en binnen de eerst daaropvolgende werkdag ingeleverd via Osiris Zaak. Indien hier niet aan kan worden voldaan, kan contact worden opgenomen met masteronderzoek@erasmusmc.nl.

Om toegang te krijgen tot de serie A coschappen moet zijn voldaan aan de volgende eis: Indien je voorafgaand aan je coschappen het blok Methoden van Onderzoek doet, dient de beoordeling van het Masteronderzoek bij aanvang van het onderwijs voorafgaand aan de serie A coschappen ingeleverd te zijn via Osiris Zaak.

(Tussentijdse) wijzigingen
Het is belangrijk dat je begeleider en periode op je beoordelingsformulier conform is aan de informatie in je aanvraag. Hiermee voorkom je dat je beoordeling wordt teruggestuurd ter correctie. Is in de tijd tussen je aanvraag en beoordeling je begeleider of periode van je masteronderzoek gewijzigd? Of is je beoordeling door iemand anders dan je vaste begeleider gedaan? Stuur in dat geval een mail naar het OSC met je begeleider(s) in de cc:

Let op, wijzigt je periode en is deze uitloop langer dan twee weken? Dan dien je hiervoor toestemming te vragen aan de Examencommissie. 

Vrijstelling
Wanneer je een Research Master doet binnen het Erasmus MC, kun je een verzoek tot vrijstelling doen. Lees voor alle voorwaarden de OER Erasmusarts 2023-2024

Contact
Heb je nog inhoudelijke vragen over het masteronderzoek? Dan kun je bij de centraal coördinator masteronderzoek terecht via masteronderzoek@erasmusmc.nl.

PhD-traject
Voorafgaand aan, gedurende of na afloop van je masteronderzoek kan de mogelijkheid tot het aangaan van een promotietraject ter sprake komen. Denk daarbij goed na welke voorwaarden voorjou van belang zijn. Lees meer hierover op  de STiP-pagina van de Graduate School.